قوانین و مقررات

قوانین و مقررات جامع محصولات و خدمات سایبری

شرایط و ضوابط استفاده

شرکت سازین (سهامی خاص) شرایط و ضوابط استفاده در استفاده از خدماتی که شرکت سازین ( که از این پس در اینجا "شرکت" نامیده می‌شود) شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام "مشتری" یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان "سند" یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم‌های سفارش(که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات شرکت (که در ادامه تعریف خواهد شد) که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارد...
ادامه مطلب

واژه نامه و تعاریف تفاهمنامه

فصل اول : آشنایی با واژه ها و تعاريف در واژه نامه با تعاریف و کلمات بکار رفته در قوانین و مقررات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا میشوید : 1.1 خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد. 1.2 سرويس : هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني وارتباطي قابل ارائه توسط شرکت 1.3 پرتال کاربران : وبگاهي به آدرس http://my.sazinco.ir که خريدار در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب مي تواند فهرست سرويسهاي خود را مشاهده؛ آنها را تمديد نموده يا ارتقا دهد و مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رساني است 1.4 پرتال پشتيباني : وب...
ادامه مطلب