روشهای تبلیغات در موبایل

روش فعالسازی و غیرفعالسازی دریافت پیامک تبلیغاتی

روش فعالسازی و غیرفعالسازی دریافت پیامک تبلیغاتی
غیرفعال و فعال کردن دریافت پیامک تبلیغاتی ! لیست سیاه یا بلک لیست مخابرات چیست؟  بلک لیست برای دریافت پیامک های تبلیغاتی مخابراتی,  لیستی از شماره هایی است که به صورت داوطلبانه و آگاهانه از دریافت پیامکهای تبلیغاتی انصراف داده اند. قطع یکباره پیامکهای تبلیغاتی برای بیش از یک میلیون مشترک آن هم به صورت ناخواسته که باعث اعتراض بسیاری از مشترکین و همچنین اپراتورها گشت، شرکت مخابرات را به آن دا...
ادامه مطلب

ارسال پیامک انبوه

ارسال پیامک انبوه
ارسال پیامک انبوه , Bulk SMS به دو شیوه با پنل پیامک توسط خودتان و بدون پنل پیامک توسط ما صورت میگیرد که هر کدام مزیت هایی برای سفارش دهنده دارد...
ادامه مطلب