مدیریت شبکه اجتماعی

مدیریت شبکه اجتماعی

مدیریت شبکه‌های اجتماعی

اگر به دلیل فرصت کافی یا نداشتن تخصص کافی، امکان مدیریت و بروزآوری شبکه‌های اجتماعی‌تان را ندارید می توانید از خدمات مدیریت شبکه اجتماعی سازین استفاده کنید.

ما مطابق با سلیقه و با استفاده از منابع معتبر و مرتبط , رسانه اجتماعی تان را بروزآوری میکنیم .

 

پلان های مدیریت شبکه اجتماعی سازین

بازاریابی محتوای شبکه اجتماعی به شکل واقعی توسط مدیران شبکه اجتماعی سازین برای رسانه شما انجام میشود . ساخت محتوا ( متن , عکس نوشته , ویدئو , رادیویی ) از منابع مرتبط به موضوع رسانه اجتماعی بشکل روزانه , هفتگی و ماهانه برای یک یا چند شبکه اجتماعی توسط مدیران با تجربه رسانه های اجتماعی انجام میشود و مشترکین این خدمات هزینه مدیریت رسانه اجتماعی خود را ماهانه ( ۳ماهه,۶ماهه و سالانه) پرداخت مینمایند.

[table id=4 /]