روش فعالسازی و غیرفعالسازی دریافت پیامک تبلیغاتی

دریافت پیامک تبلیغاتی

لیست سیاه یا بلک لیست مخابرات چیست؟  بلک لیست برای دریافت پیامک های تبلیغاتی مخابراتی,  لیستی از شماره هایی است که به صورت داوطلبانه و آگاهانه از دریافت پیامکهای تبلیغاتی انصراف داده اند. قطع یکباره پیامکهای تبلیغاتی برای بیش از یک میلیون مشترک آن هم به صورت ناخواسته که باعث اعتراض بسیاری از مشترکین و همچنین اپراتورها گشت، شرکت مخابرات را به آن داشت روش فعال و غیرفعال کردن دریافت پیامکهای تبلیغاتی را تغییر داده و به اختیار خود مشترک بگذارد.

روش غیرفعالسازی دریافت پیامک تبلیغاتی چیست؟

روش فعالسازی دریافت پیامک تبلیغاتی چیست ؟

پاسخ در هر دو مورد سامانه 09129990 (از تلفن ثابت) و 9990 (از تلفن همراه) معرفی گردید. همچنین دو شماره 8999 برای خطوط همراه اول و 5005 برای خطوط ایرانسل نیز معرفی گردید. به این ترتیب می توانید برای فعالسازی دریافت پیامکهای تبلیغاتی کد 2  و غیرفعالسازی کد 1 را به 8999 (از خطوط همراه اول) ارسال نمایید. همچنین برای فعالسازی دریافت پیامکهای تبلیغاتی کد 1 و غیرفعالسازی کد 2 را به شماره 50055 (از خطوط ایرانسل) ارسال نمایید.

در صورتی که از دریافت اس ام اس های تبلیغاتی انصراف دهید، از دریافت پیامکهای اطلاع رسانی برخی دستگاهها، بانکها، آموزشگاهها و … نیز مطلع نخواهید شد.

انتخاب با خود شماست، می توانید در هر زمان که تمایل داشتید با ارسال کد مورد نظر از دریافت پیامهای تبلیغاتی انصراف دهید و یا تمایل خود را نسبت به دریافت این پیامها اعلام نمایید. پس از 24 ساعت وضعیت شماره شما در بلک لیست مخابرات (لیست سیاه) تغییر خواهد کرد.

چنانچه با عدم دریافت پیامک تبلیغاتی مواجه هستید و میخواهید مشکل ارسال پیامک یا مشکل دریافت پیامک را برطرف کنید مطابق با شیوه فوق اقدام به فعالسازی مجدد دریافت پیامک های تبلیغاتی و حتی برخی پیامک های خدماتی نمایید

 

مقاله
واحد آموزش تبلیغات آنلاین