دامنه

خدمات ثبت دامین

خدمات ثبت دامنه ( ثبت دامین ) توسط سازین بصورت آنی و بنام خریدار دامین انجام میشود و مالکیت دامنه برای تمدید دامین یا انتقال دامین پس ثبت بطور کامل با خریدار دامنه خواهد بود . خریداران دامنه ها یک کنترل پنل تخصصی برای مدیریت دامنه شان دارند که علاوه بر انجام تغییرات آنی امکان دریافت خدمات پشتیبانی 24ساعته را از طریق حساب کاربریشان خواهند داشت . ویژگی های بارز خدمات دامنه ( دامین ) در سازین را در پایین جدول تعرفه خدمات دامنه مشاهده نمایید.

ثبت دامین

انتقال دامین

تمدید دامین

 

پسوند دامنههزینه ثبت دامنه
سالیانه ( تومان )
هزینه تمدید یا انتقال
سالیانه(تومان)
راهنما دامین
com9500095000؟
net9500095000؟
یکساله ir8,0008,000؟
پنجساله ir20,00020,000؟
biz9500095000؟
co199000299000؟
tv229000229000؟
mobi149000149000؟
asia149000149000؟
in149000149000؟
co.ir8,0008,000؟
net.ir8,0008,000؟
org.ir8,0008,000؟
gov.ir8,0008,000؟
sch.ir8,0008,000؟
ac.ir8,0008,000؟
id.ir8,0008,000؟
actor239000239000؟