دامنه

خدمات ثبت دامین

خدمات ثبت دامنه ( ثبت دامین ) توسط سازین بصورت آنی و بنام خریدار دامین انجام میشود و مالکیت دامنه برای تمدید دامین یا انتقال دامین پس ثبت بطور کامل با خریدار دامنه خواهد بود . خریداران دامنه ها یک کنترل پنل تخصصی برای مدیریت دامنه شان دارند که علاوه بر انجام تغییرات آنی امکان دریافت خدمات پشتیبانی ۲۴ساعته را از طریق حساب کاربریشان خواهند داشت . ویژگی های بارز خدمات دامنه ( دامین ) در سازین را در پایین جدول تعرفه خدمات دامنه مشاهده نمایید.

ثبت دامین

انتقال دامین

تمدید دامین

 

[table id=2 /]