تبلیغات موبایلی , شیوه ای جدید با مکانیزمی شفاف

تبلیغات در موبایل | Mobile ads

    تبلیغات موبایلی ” تا 75% کاهش هزینه تبلیغات و 35% افزایش بازده تبلیغات “

   ارسال نوتیفیکیشن
   تبلیغ در اپلیکیشن های پرطرفدار فارسی
   مشاوره تبلیغ در تلگرام  و مشاوره در ساخت و توسعه صفحات اجتماعی تجاری
ویژگی ها و امکانات سرویس ها در  تبلیغات در موبایل